GREY

Projecte: Vídeo corporatiu.

Servei: Direcció d'art.


Client: Mamma Team.


Direcció: Marten Persiel.