FREDA

Projecte: Realització de treballs tècnics en l'espectacle “Freda” en el Festival Grec.

Servei: Maquinista.


Client: Pentación.