Avis legal

1. Informació per donar Compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol (Art. 9 i 10)


Titular: SUIKA SCP
Adreça: Septimània 36, entl. 2ª, 08006 Barcelona
Contacte: suika@suikapro.com
El domini www.suikapro.com es propietat de SUIKA SCP, NIF: J67514067.

2. Política de Propietat Intel·lectual


SUIKA SCP, no pot assumir cap responsabilitat derivada del us incorrecte, inapropiat o il·lícit de l’ informació apareguda a les pagines d’ Internet de www.suikapro.com. Con les límits establerts a la llei, SUIKA SCP no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que hi ha a les seves pàgines d’ Internet.
Els continguts i informació de les pàgines web www.suikapro.com poden estar elaborades per el personal de SUIKA SCP o col·laboradors externs. Per tant, els continguts i informació de les seves pàgines no vincula a SUIKA SCP, ni constitueixen oficialment les seves opinions, ja que SUIKA SCP es limita a posar els mitjans tècnics i canalitzar les opinions dels diferents col·laboradors.
Les pàgines d’ Internet de www.suikapro.com poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que SUIKA SCP no està en condicions de controlar. Per això, SUIKA SCP no pot assumir responsabilitats per el contingut que pugi aparèixer a les pàgines de tercers
Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos a www.suikapro.com son propietat exclusiva de SUIKA SCP o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de SUIKA SCP.

3. Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre)


Per poder accedir a alguns serveis que www.suikapro.com ofereix a la web haurà de proporcionar algunes de les seves dades de caràcter personal. En compliment de l’ establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant la complementació dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i tractades en un fitxer, degudament registrat, propietat de SUIKA SCP amb el fi de prestar serveis (degudament descrits) i per comunicar-li qualsevol informació que SUIKA SCP o els seus patrocinadors creguin oportú sigui del seu interès. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers. Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, mitjançant un escrit adreçat a suika@suikapro.com o bé a SUIKA SCP.

SUIKA l + 34 675 864 506 I suika@suikapro.com

© 2020 SUIKA I Aviso Legal